پنج شنبه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۱ 8 جماد أول 1444 Thursday, 1 December , 2022 ساعت ×
فقط ۶ روز برای کاندیدا شدن فرصت دارید!
12 آوریل 2021 - 9:13
شناسه : 790
بازدید 238
1

مجامع الکترونیکی شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت درحالی اواخر اردیبهشت ماه برگزار می شود که افراد متقاضی کاندیدا شدن برای اعضای هیات مدیره این شرکت ها هستند، تنها تا ۲۸ فررودین ماه فرصت دارند مدارک خود را در سامانه ستان بازگزاری کنند.

ارسال توسط :
پ
پ

به گزارش نقد روز، پس از آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت ماه سال گذشته، مشمولان این سهام بین انتخاب روش مستقیم و روش غیرمستقیم برای مدیریت سهام خود حق انتخاب داشتند و از میان ۴۹ میلیون نفر سهام دارد، ۳۰ میلیون نفر روش مستقیم را انتخاب کرده و سهام دار شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت شدند.

شرکت هایی که اکنون ارزش دارایی آن ها که درواقع همان سرمایه مشمولان است، بین سه تا بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و افزایش یا کاهش این دارایی به عملکرد اعضای هیات مدیره آن ها وابسته است. اعضایی که قرار است اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه توسط مشمولان انتخاب شوند.

در این راستا، سازمان بورس و اوراق بهادار از همه افرادی که متقاضی کاندیدا شدن برای اعضای هیات مدیره شرکت ها هستند دعوت کرده تا نسبت به ثبت نام و بارگزاری مدارک خود در سامانه ستان اقدام کنند.

لازم اســت اشــخاص حقیقــی جهــت ثبــت نــام در ســامانه ســتان بــه آدرس setan.seo.ir مراجعــه کننــد و ســپس از طریــق کلیــد ثبــت نــام اشــخاص حقیقی مطابــق تصویــر زیــر اقــدام کنند.

با انتخاب کلید ثبت نام اشخاص حقیقی، فرم ثبت نام به شکل زیر نمایش داده می شود. نیــازی بــه زدن گزینــه «نماینــده موسســین هســتم»بــرای ثبــت نــام متقاضیــان تاییــد صلاحیــت شــرکت های گذاری اســتانی نیست.

اگر کاربر در زمان ثبت نام پیغامی مبنی بر این دریافت کرد که “لطفا مشخصات فردی را بررسی و در صورت درست بودن ثبت نام نمایید” به این معنی است که اطلاعـات شـخصی او قبلا در سیسـتم ثبت شده  که لازم اسـت کاربر صحت ایـن اطلاعات را بررسـی کند و در صورت درسـت بودن بـر روی ثبـت اطلاعـات کلیک کنـد. در غیـر این صورت با پشـتیبانی سـامانه تمـاس بگیرد.

مرحله دوم، تکمیل اطلاعات پروفایل

پس از ثبت نام لازم اسـت شـخص با اسـتفاده از نـام کاربری و رمـز عبور، وارد کاربری خود شـود. شـود و از طریـق کلیـک بـر روی ویرایـش پروفایـل کاربر باید اقدام به تکمیل اطلاعات شخصی خود کند. ایـن آیتـم شـامل صفحـات اطلاعـات اصلـی، اطلاعـات وابسـتگان، سـوابق سـکونت، سـوابق تحصیلی، سـوابق شـغلی، سـوابق تخلفاتی، وضعیت سـهامداری اشـخاص تحصیلـی، سـوابق حرفـه حقیقـی و دانلـود پرسشـنامه اسـت.

مرحله سوم، ایجاد دسترسی

لازم اسـت داوطلبـان عضویـت در هیئت مدیره به شـرکت های سـرمایهگذاری استانی دسترسی دهند. بـه منظـور ارائـه دسترسـی، باید پـس از ورود بـه کاربـری بـر روی گزینـه «مدیریـت ها» کلیـک شـود.

مرحله چهارم، ارسال درخواست تایید صلاحیت

لازم است صلاحیت عمومی و حرفه ای متقاضیان عضویـت در هیئت مدیـره انـواع نهادهای مالـی، از طریـق ارسـال درخواسـت فرآینـد صلاحیـت مدیـران توسـط سـازمان بـورس بررسـی شود. ایـن درخواسـت توسـط نهاد مالی (شـرکت سـرمایه گـذاری اسـتانی) انجام میشود.

بررسی درخواست توسط سازمان

پس از ارسـال درخواسـت به سـازمان مراحل بررسـی صلاحیت متقاضی آغاز می شود. ممکن است درخواست بـه دلیـل نقـص اطلاعـات فـرد جهـت اصلاح بـه شـرکت بازگردانده شـود که در ایـن صـورت فرآیند نیـاز به رفع نقـص اطلاعـات پروفایل متقاضی مطابق با یادداشـت های کارشناسـان و ارسـال مورد توسـط شـرکت دارد.

اتمام بررسی

نتیجـه درخواسـت بررسـی صلاحیت فرد بـه صورت تایید، عـدم تایید و یا تایید مشـروط برای متقاضی ارسـال مـی شـود. در صورت تایید، درخواسـت بـا وضعیت «ثبت اطلاعات روزنامه رسـمی» به کارتابل شـرکت برگردانده مـی شـود.

تـا زمانـی که اطلاعـات روزنامـه در این مرحله وارد نشـود و مجـددا کار به سـازمان بازگردانده نشـود، نام شـخص در لیسـت هیئت مدیره شـرکت اضافه نمی شـود.

انتهای پیام

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.